VÄLKOMMEN

TILL

HENRIC DE KOSTER

Mitt huvudsakliga arbetsområde rör Svenska kyrkan, dess begravningsväsende eller andra kyrkor och samfund. Därför är jag väldigt noga med att inte någon som helst tanke på ekonomisk fusk skall kunna förekomma. Därför väljer jag att arbeta som anställd konsult, vilket garanterar ALLA, att inget undanhålls staten samt att alla skatter och sociala avgifter blir betalda. Tryggare för Er och enklare för mig. Dessutom betalar du som arbetsgivare endast den lägre avgiften för pensionärer!

 

Priserna gäller från och med 1 januari 2019 - 31 december 2019. Från 1 januari 2019 höjs mitt timpris med 25 kr, vilket betyder att grundpriset per förrättning höjs med 50 kr. Villkoren för spelningar inom SFMO längst ned.

 

Gudstjänster och förrättningar:                                                               

Grundpris per förrättning 1 250:- kr. (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. restid)

Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 200:- kr  (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. restid)

Tillägg söndagar: + 450:- kr  (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. förberedelse- och restid)

Tillägg storhelger: + 1 250:- kr  (motsvarar 4 arbetstimmar inkl. förberedelse- och restid) Som storhelger räknas följande helger inkl aftnar från kl 19: Nyår, Påsk, Kristi Himmelfärd, Pingst, Midsommar, Alla Helgona samt Jul.

Reseersättning och traktamente: se nedan. För förrättningar på Capella Ecumenica har jag specialpriser efter överenskommelse. Hör dig gärna för!

 

Orgelinstallationer:

I priset ingår rådgivning inför installation samt anvisningar hur kabeldragning och elinstallationer bör ske.

Leveranskontroll att allt fungerar, inkoppling av orgeln, verkdelning och intonationsgenomgång samt information till berörd personal om instrumentet.

Ingår: restid inför rådgivning samt restid inför installation. Mitt pris: 5.000:- kr vid körningar opp till 4 timmars restid. Därutöver  + 300 kr/timme

Tillkommer: resekostnader och eventuella hotellkostnader.

 

Övrigt:

Övriga uppgifter sek 6250:- per påbörjat dygn

 

Tillkommer alltid: När drivmedelspriserna överstigir 16 kronor måste jag tyvärr ta betald som för tjänsteresa från bostaden till tjänsteställe, alltså sek 3,40/km. För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av arrangören och skall vara minst 3-stjärnigt.

 

Vikariat 1 månad eller längre: % av tjänst x årets månadslön 35 000 kr per månad + bilavtal.

Konsultuppdrag: 625:-/timme samt reseersättning och traktamente enligt ovan.

 

All betalning sker enligt följande: månadsvis med förfallodag 25:e därpåföljande månad med vår räkning som betalningsunderlag. I december är förfallodagen den 21:e, eller räkning enligt överenskommelse.

 

Reserverade tider/dagar som ej brukas debiteras med halva arvodet för förrättning. Vid avbeställning senare än 7 dagar före reserverad tid/dag debiteras FULLT pris.

 

Beställning sker lättast genom ett mejl till  hdkaby@gmail.com eller ett telefonsamtal till 070-839 05 46. Besked i regel inom 24 timmar!

 

Detta gäller för spelningar inom Svenska Frimurarorden utanför 4:e fördelningens norra del:

Resa med tåg ToR i 1:a klass pga mitt handikapp och transport med taxi fill och från ordenshuset till CS alternativt resa med egen bil opp till 12 mil enkel resan, detta förutsätter tillgång till handikapplats.

Vid behov ersättning för brödramåktiden. Utlägg etc betalas mot räkning + 10 dagar.

 

 

OneWeb 2012 © Copyright