Unico

Unico

UNICO-serien från Viscount introducerades 2008 och var den första som använder den nya PHYSIS-tekniken med modeling istället för sampling.  En stor succé redan från början och man får väldigt mycket orgel för pengarna.

I samtliga modeller sitter i grunden samma ”motor”, vilket ger dig samma fina ljud, oavsett om du köper den minsta- eller största modellen. Samtliga modeller har drygt 600 stämmor i sitt bibliotek som är basen för de olika orgeltyper, du kan välja från.

Denna modellserie är mest lämpad om den endast skall användas som kyrkans huvudorgel. Samtliga modeller har låsbart jalousi.


Samtliga priser är med konkav pedal! (Oavsett vad bilden visar...)

Tvåmanualiga modeller

Unico CLV 4


Unico CLV 7


Tre- och fyrmanualiga modeller

Unico CLV 8


Unico 500