Orgelinstallationer mm


Orgelinstallationer:


I priset ingår rådgivning inför installation samt anvisningar hur kabeldragning och elinstallationer bör ske. Leveranskontroll att allt fungerar, inkoppling av orgeln, verkdelning och intonationsgenomgång samt information till berörd personal om instrumentet.


Ingår: restid inför rådgivning samt restid inför installation. Mitt pris: 7 500:- kr vid körningar opp till 4 timmars restid. Därutöver  + 300 kr/timme för restiden.

Kan tillkomma: bilersättning enligt nedan samt eventuella hotellkostnader.

  

Orgeluppgradering:


700:- kr per uppgradering + 300 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.


Servicearbete mm:


700:- per påbörjat timme + 300 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.

 

Övrigt:


Övriga uppgifter sek 7 500:- per påbörjat dygn


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 2,50/km

 

Beställning sker på beställningsblankett  från "beställa jobb" via e-post till  hdkaby@gmail.com.  Besked i regel inom 24 timmar!