Orgelinstallationer mm


Orgelinstallationer:


I priset ingår projektering inför installation samt anvisningar hur kabeldragning och elinstallationer bör ske. Leveranskontroll att allt fungerar, inkoppling av orgeln, verkdelning och intonationsgenomgång samt information till berörd personal om instrumentet.


Ingår: restid inför projektering samt restid inför installation. Mitt pris: 15 000:- kr. Tillkommer: bilersättning enligt nedan samt eventuella hotellkostnader.

  

Orgeluppgradering:


1 000:- kr per uppgradering + 300 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.


Servicearbete mm:


1 000:- per påbörjat timme + 300 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.

 

Övrigt:


Övriga uppgifter sek 10 000:- per påbörjat dygn.


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 4.30/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 2,50/km ToR. För resor med tåg/flyg debiteras den faktiska kostnaden jämte kostnaden för taxi.

 

Beställning sker på beställningsblankett  från "beställa jobb" via e-post till  hdkaby@gmail.com.  Besked i regel inom 24 timmar!