Orgelinstallationer mmOrgelinstallationer:


I priset ingår rådgivning inför installation samt anvisningar hur kabeldragning och elinstallationer bör ske.

Leveranskontroll att allt fungerar, inkoppling av orgeln, verkdelning och intonationsgenomgång samt

information till berörd personal om instrumentet.


Ingår: restid inför rådgivning samt restid inför installation. Mitt pris: 7 500:- kr vid körningar opp till 4 timmars restid.

Därutöver  + 300 kr/timme för restiden.

Kan tillkomma: bilersättning samt eventuella hotellkostnader.

  

Orgeluppgradering:


625:- kr per uppgradering + 200 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.


Servicearbete mm:


625:- per påbörjat timme + 200 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader.

 

Övrigt:


Övriga uppgifter sek 6 500:- per påbörjat dygn

 

Beställning sker på beställningsblankett  från "beställa jobb" via e-post till  hdkaby@gmail.com.  Besked i regel inom 24 timmar!