Prislista

Jag arbetar som timanställd konsult. Tryggare för Er och enklare för mig. Dessutom betalar du som arbetsgivare endast den lägre avgiften för pensionärer! Dessa villkor och priser är ej förhandlingsbara.


Min kompetens får ni gratis. Jag förutsätter, att den som anlitar mig har läst konditionerna på denna sida och godkänt dem!

 

Priserna gäller från och med 1 januari 2023 - 31 december 2024. 

 

För att se mina priser trycker du på ett av knapparna:

(OBS! Endast ordinarie och planerade gudstjänster/förrättningar)

All betalning sker enligt följande: månadsvis med förfallodag 25:e därpå följande månad med vår räkning som betalningsunderlag. I december är förfallodagen den 21:e, eller enligt överenskommelse.

 

Reserverade tider/dagar som ej brukas debiteras med halva arvodet för förrättning. Vid avbeställning senare än 7 dagar före reserverad tid/dag debiteras FULLT pris.


Övrigt:

Övriga uppgifter sek 7 500:- per påbörjat dygn

 

Beställning sker på beställningsblankett  från "beställa jobb" via e-post till  hdkaby@gmail.com.  Besked i regel inom 24 timmar!

 

Detta gäller för spelningar inom Svenska Frimurarorden utanför 4:e fördelningens norra del:

Resa med tåg ToR i 1:a klass pga mitt handikapp och transport med taxi fill och från ordenshuset till CS alternativt resa med egen bil opp till 12 mil enkel resan, detta förutsätter tillgång till handikapplats.

Vid behov ersättning för brödramåktiden. Utlägg etc betalas mot räkning + 10 dagar.

Konsultuppdrag: 625:-/timme samt reseersättning och traktamente enligt nedan:Resor och traktamente tillkommer alltid! För restid debiteras 200 kr per påbörjat timme enkelväg (Retur räknas som 2 x enkelväg)


När drivmedelspriserna överstigir 16 kronor debiteras alla resor som tjänsteresa, sek 3,40/km.


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 1,85/km ToR

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.