VÄLKOMMEN

TILL

HENRIC DE KOSTER

Jag arbetar som timanställd konsult. Tryggare för Er och enklare för mig. Dessutom betalar du som arbetsgivare endast den lägre avgiften för pensionärer!

Och min kompetens får ni gratis. Jag förutsätter, att den som anlitar mig har läst konditionerna på denna sida och godkänt dem!

 

Priserna gäller från och med 1 januari 2020 - 31 december 2020. Villkoren för spelningar inom SFMO längst ned.

 

Gudstjänster och förrättningar:                                                               

Grundpris per förrättning 1 250:- kr. (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. restid)

Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 200:- kr  (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. restid)

Tillägg söndagar: + 450:- kr  (motsvarar 2 arbetstimmar inkl. förberedelse- och restid)

Tillägg storhelger: + 1 250:- kr  (motsvarar 4 arbetstimmar inkl. förberedelse- och restid)

Som storhelger räknas följande helger inkl aftnar från kl 19: Nyår, Påsk, Kristi Himmelfärd, Pingst, Midsommar, Alla Helgona samt Jul.

Reseersättning och traktamente: se nedan. För förrättningar på Capella Ecumenica har jag specialpriser efter överenskommelse. Hör dig gärna för!

 

Tillkommer alltid: När drivmedelspriserna överstigir 16 kronor debiteras alla resor som tjänsteresa, sek 3,40/km. För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag.

Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.

 

Vikariat 1 månad eller längre: % av tjänst x årets månadslön 40 000 kr per månad + bilavtal.

Konsultuppdrag: 625:-/timme samt reseersättning och traktamente enligt ovan.

 

All betalning sker enligt följande: månadsvis med förfallodag 25:e därpå följande månad med vår räkning som betalningsunderlag. I december är förfallodagen den 21:e, eller enligt överenskommelse.

 

Reserverade tider/dagar som ej brukas debiteras med halva arvodet för förrättning. Vid avbeställning senare än 7 dagar före reserverad tid/dag debiteras FULLT pris.


Orgelinstallationer:

I priset ingår rådgivning inför installation samt anvisningar hur kabeldragning och elinstallationer bör ske.

Leveranskontroll att allt fungerar, inkoppling av orgeln, verkdelning och intonationsgenomgång samt information till berörd personal om instrumentet.

Ingår: restid inför rådgivning samt restid inför installation. Mitt pris: 7,500:- kr vid körningar opp till 4 timmars restid. Därutöver  + 300 kr/timme

Tillkommer: resekostnader och eventuella hotellkostnader enligt ovan.


Orgeluppgradering:

625:- kr per uppgradering + 200 kr/timme för restiden ToR + resekostnader och eventuella hotellkostnader enligt ovan.

 

Övrigt:

Övriga uppgifter sek 6250:- per påbörjat dygn

 

Beställning sker på beställningsblankett  från "beställa jobb" via e-post till  hdkaby@gmail.com.  Besked i regel inom 24 timmar!

 

Detta gäller för spelningar inom Svenska Frimurarorden utanför 4:e fördelningens norra del:

Resa med tåg ToR i 1:a klass pga mitt handikapp och transport med taxi fill och från ordenshuset till CS alternativt resa med egen bil opp till 12 mil enkel resan, detta förutsätter tillgång till handikapplats.

Vid behov ersättning för brödramåktiden. Utlägg etc betalas mot räkning + 10 dagar.

 

 

OneWeb 2012 © Copyright