W:6 kören

Titel

Allt

Tenor 1

Tenor 2

Bas 1

Bas 2

B1

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Madrigal

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Min älskling

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Love me tender

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Längtan till landet

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Vårsång

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Maj-sång

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Så skimrande var aldrig havet

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Så länge skutan kan gå

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Bacchi härolder

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Stolta stad

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2

Hör I Orfei drängar

Alla stämmor

T1

T2

B1

B2