Några inspelningar

VÄLKOMMEN

TILL

HENRIC DE KOSTER

På den här sidan vill jag bjuda på några inspelningar. Har dammat av lite musik. Inspelningarna är ibland mellan 10-15 år gamla...


Johann Sebastian Bach (1685-1750) skrev många så kallade koralförspel. Här är In dir ist Freude (Hos dig är glädje)


Ibland får man lite ovanligare önskemål. Här "den där som "Air"" av Bach med Cantus Firmus i tenorstämman istället för sopranstämman och så en förkortad version av adagiot ut Mozarts klarinettkonsert i A


Fick också lust att göra något helt annorlunda. Ta dig en "rosa jamare".


I dessa oroliga tider tycker jag att det behövs lite framtidshopp. Så här en inspelning på Olle Elgenmarks variationer över

"I denna ljuva sommartid" Registreringar följer så långt som möjligt Olle's anvisningar. Noterna kan beställas på Trumph musikförlag, nr T029003. Mycket nöje!

Samma Olle Elgenmark var dessutom en stor kattälskare. Vi som kände honom kunde glädja oss åt hans berättelser om Fiss, Fississ och Fissbeth. Och självklart lockade Rossini's kattaria till att ge temamaterial åt "Fuga på ett tema av Rossini"


Man måste ju också göra lite reklam för den nederländska musiken. Mest känd var Jan Pieterszoon Sweelinck, som var organist i Oude (Gamla) kerk i Amsterdam. Han är den nederländska JSB, fast 100 år tidigare. Och utan honom hade mången tysk organist inte blivit så bra som dom blev, för att Sweelinck var deras läramästare. Nu när kurserna dök på börsen måstge man spela något med en nedåtgående trend. Vad passar då bättre än Sweelincks "Fantasia Chromatica"?


Har dammat av några äldre inspelningar: Lite större MP3-filer men ändock! 

1. Mendelsohns orgelsonat VI

2. Händel orgelkonsert i F nr IV, arr S. de Lange

OneWeb 2012 © Copyright