Några inspelningar

VÄLKOMMEN

TILL

HENRIC DE KOSTER

På den här sidan vill jag bjuda på några inspelningar. Har dammat av lite musik. Inspelningarna är ibland lite äldre...


Många kolleger får önskelmålet om att vid bröllop spela min "Skånsk bröllopsmarsch". Tyvärr står inte mina regstreringsanvisningar med i den tryckta utgåvan i Festmusik II. Flöjter 8' och 4' fot på vardera manual och subbas 16' och Gedackt 8' i pedal. I triodelen byter man manual på reprisen. Plenum i den 5-stämmiga satsen med eko på första reprisen ochavsluta med fullt plenum på andra reprisens omtag.


Johann Sebastian Bach (1685-1750) skrev många så kallade koralförspel. Här är In dir ist Freude (Hos dig är glädje)


Charles Marie Widors "Toccata" ur hans 5:e orgelsymfoni är ett av världens mest spelade orgelstycken. Andra satsen ur samma symfoni är inte alls lika känd. Om man spelar den mycket lugnare än vad som är den allmänna oppfattningen får man fram ett vemod och en eftertänksamhet som är påtagligt. Jag älskar det stycket spelat som "andante cantabile" fast det heter "Allegro Cantabile".


Ibland får man lite ovanligare önskemål. Här "den där som "Air"" av Bach med Cantus Firmus i tenorstämman istället för sopranstämman och så en förkortad version av adagiot ut Mozarts klarinettkonsert i A


Fick också lust att göra något helt annorlunda. Ta dig en "rosa jamare". Idag kom "gamla synder" ifatt mig... för många år sedan gav jag mig på att på mina konserter spela avsnitt ur "Klinga mina klockor". Nu blev jag påmind om det och man efterfrågar vad jag spelade. Här är iaf några avsnitt drån själva sviten: Inledningsvisa, Schottis, Om min syster, Ludvigs Leksakspolka och som finale: Klinga mina klockor. Här mera Andersson: "En skrift i snön"I dessa oroliga tider tycker jag att det behövs lite framtidshopp. Så här en inspelning på Olle Elgenmarks variationer över

"I denna ljuva sommartid" Registreringar följer så långt som möjligt Olle's anvisningar. Noterna kan beställas på Trumph musikförlag, nr T029003. Mycket nöje!

Samma Olle Elgenmark var dessutom en stor kattälskare. Vi som kände honom kunde glädja oss åt hans berättelser om Fiss, Fississ och Kissbeth. Och självklart lockade Rossini's kattaria till att ge temamaterial åt "Fuga på ett tema av Rossini"


Man måste ju också göra lite reklam för den nederländska musiken. Mest känd var Jan Pieterszoon Sweelinck, som var organist i Oude (Gamla) kerk i Amsterdam. Han är den nederländska JSB, fast 100 år tidigare. Och utan honom hade mången tysk organist inte blivit så bra som dom blev, för att Sweelinck var deras läramästare. Nu när kurserna dök på börsen måstge man spela något med en nedåtgående trend. Vad passar då bättre än Sweelincks "Fantasia Chromatica"? Mera Sweelinck: Ekofantasi


Har dammat av några äldre inspelningar: Lite större MP3-filer men ändock! 

1. Mendelsohns orgelsonat VI

2. Händel orgelkonsert i F nr IV, arr S. de Lange

OneWeb 2012 © Copyright