VÄLKOMMEN

TILL

HENRIC DE KOSTER

Hej!


Jag heter Henric de Koster och är organist till yrket. Mina vänner kallar mig för "den flyhänte holländarn", men det uttrycket får stå för dem, men ger i alla fall en fingervisning om varifrån jag kommer!


Jag har varit pensionär sedan september 2010, men är alltjämt i farten. Självklart kan jag ställa upp som vikarie vid förrättningar och gudstjänster, bara almanackan medger det...., men


i första hand arbetar jag tillsammans med Jerker Antoni Konsult AB som orgelkonsult och -demonstratör. Vi arbetar internationellt och nationellt. Jag har givit många orgelkonserter, men med ålderns rätt har jag dragit mig tillbaka från konsertspelandet.


Är det något ni undrar över, men som ni tror skulle vara någonting för mig att göra får ni gärna höra av er.

Använd gärna mitt valspråk: "Nej har man, ja kan man få om man frågar...."


Välkomna!


Om du vill lysna på mig kan du tanka hem någon inspelning från "några inspelningar"
OneWeb 2012 © Copyright