Cantorum

Cantorum VI Plus är "minstingen" i denna serie. en har 61 tangenter ( 5 oktaver) och tillämpar ARTEM samplingsteknik. Högtalare på 2 x 25W, 12 minnesplatser, alla ut-/ingångar du behöver och väger 14 kg.

Mnualen har valfri splittpunkt och på orkesterstämmorna är tangenterna anslagfskänsliga. Två olika barockintonationer samt romantisk och symfonisk intonation. Transponering och midi. Stämbar -100/+100 cent.

Disposition:

Man I: Gamba 8, Bourdon 8, Vox Celeste 8, Offenflöte 4, Nasard 2 2/3, Zimbel III, Trompete 8

Man II: Prinzipal 16, Prinzipal 8, Rohrflöte 8, Oktave 4, Spitzflöte 4, Nasard2 2/3, Superoctave 2, Terz 1 3/5, Mixtur IV, Trompete 8, Oboe 8

Pedal: Prinzipal 16, Oktave 8, Posaune 16

Orkesterstämmor: Piano, Stråkar, Choir, Cembalo, Harpa, Celesta, Chimes, Clarinet, Oboe, Trumpet, Flöjt, Panflöjt

Cantorum Duo är mellanmodellen i serien och har 2 x 61 tangenter och finns nu med den revolutionerande Physis+ tekniken. Högtalaren på 2 x 40W, 96 minnesplatser alla ut-/ingångar du behöver och väger 19,7 kg.

På orkesterstämmorna är tangenterna anslagskänsliga. Två olika barockintonationer samt romantisk och symfonisk intonation. Transponering och midi. Stämbar -100/+100 cent.

Disposition:

Man I: Bourdon 16, Principal 8, Rohrflöte 8, Viola 8, Oktave 4, Superoctave 2, Mixtur IV, Trompete 8, Krumhorn 8, Tremulant, Orkesterstämmor I, Koppel II/I

Man II: Gedackt 8, Gamba 8, Vox Celeste 8, Principal 4, Blockflöte 4, Nasard 2 2/3, Waldflöte 2, Terz 1 3/5, Scharff III, Trompet Harmonique 8, Oboe 8, Tremulant, Orkesterstämmor II

Pedal: Principabasl 16, Oktavbas 8, Choralbas 4, Posaune 16, Klarfine 4, Orkesterstämmor P

Orkesterstämmor: Piano, Stråkar, Choir, Cembalo, Harpa, Celesta, Chimes, Clarinet, Oboe, Trumpet, Flöjt, Panflöjt

Cantorum Trio är den största modellen i serien och har 3 x 61 tangenter  Högtalaren på 2 x 55W, 96 minnesplatser alla ut-/ingångar du behöver och väger 32 kg.

På orkesterstämmorna är tangenterna anslagskänsliga. Två olika barockintonationer samt romantisk och symfonisk intonation. Transponering och midi. Stämbar -100/+100 cent.

Disposition:

Bourdon 8, Quintadena 8, Principal 4, Blockflöte 4, Doublette 2, Larigot 1 /3, Sesquialtera II,Scharff III, Kromhorn 8, Vox Humana 8, Tremulant, Koppel III/I, Orkester I

Man II: Principal 16, Principal 8, Rohrflöte 8, Viola 8, Oktave 4, Spetsflöte 4, Quinta2 2/3, Superoctave 2, Mixtur V, Kornett III, Contra Trompete 16, Trompete 8, Tremulant, Orkesterstämmor II, Koppel III/II, I/II

Man II: Geigenprincipal 8, Gamba 8, Vox Celeste 8, Principal 4, Hohlflöte 4, Nasard 2 2/3, Waldflöte 2, Terz 1 3/5, Plein Jeu IV, Fagott 16, Trompet Harmonique 8, Oboe 8, Clairon 4, Tremulant, Orkesterstämmor II

Pedal: Principabasl 16, Subbas 16, Oktavbas 8, Gedacktbas 8, Choralbas 4, Mixtur IV, Contra Posaune 32, Posaune 16, Klarine 4, Orkesterstämmor P

Orkesterstämmor: Piano, Stråkar, Choir, Cembalo, Harpa, Celesta, Chimes, Clarinet, Oboe, Trumpet, Flöjt, Panflöjt