Skillnaden...

På den här sidan vill jag låta er höra skillnaden på hur samma stycke musik med samma inställning på de olika ljuden kan låta helt olika, beroende på vilken typ av stämning man använder. Och hur man stämmer olika instrument har varit olika under varierande tidsperioder. Här nedan några förebilder:

Några kompositioner av Jan Pieterszoon Sweelinck, organist i Oude "gamla" kyrkan i Amsterdam. han levde från 1562 till 1621. Alltså minns vi i år att det är 400 år sedan han avled.


Variantioner över "Allena Gud i himmelrik"

Nutida stämning

Medeltids stämning, sk meantone 1/4 comma


Variationer över "Fader vår"

Nutida stämning

Medeltids stämning, sk meantone 1/4 comma