Till orglarna

Kyrkorglarna!

Bärbara och samplade


CANTORUM

Samplade

CHORUM

Här har du en översikt övar alla våra modellserier. 

OBS! att alla priser är inkl moms OCH frakt fram till ytterdörren!

Eftersom priserna just nu är påverkbara av förhållandet mellan kronan och euron

hänvisar jag just nu till denna prislista:


Cantorumserien och Chorumserien är samplade med Viscounts senaste ARTEM sampling. Oavsett om du väljer en Cantorum eller en Chorum så har dessa orglar i grunden samma "motor", som följer med i samtliga modeller.

Det som skiljer sig är antalet stämmor som du disponerar.

SONUS

Modeller med Physis Modeling

UNICO

OUVERTURE


Orglarna i Sonus, Unico och Ouvertureserien producerar sitt ljud i realtid med hjälp av Physis Modelings operativ-system.


Detta system räknar ut vad som händer om du på en mekanisik orgel trycker ned en tangent till dess du släpper tangenten och luften försvinner ur pipan. Du får ett betydligt mer realistiskt ljud än från instrument med sampling, där du endast producerar redan inspelade ljud.


Dessutom kan detta operativ-system updateras gratis, som vilket annan app som helst. Och i dess bibliotek finns 100-tals stämmor från olika tidsperioder och länder. Vad mer kan du begära?


Apropå det här med pedalklaviaturer!


Bilden på Sonus-modellen visar en orgel med

rakt pedal.

Bilden på Chorum-modellen visar en orgel med konkav pedal.

Bilden på Ouverture-modellen visar en orgel med radial pedal (AGO-mått).


Självklart kan du välja den pedaltyp du vill ha till just din orgel!