Svenska kyrkanGudstjänster och förrättningar inom Svenska kyrkan: 

(Gäller endast ordinarie och planerade gudstjänstger/förrättningar)                                                              

Grundpris per förrättning 1 250:- kr. (motsvarar 2 timmar inkl. restid)


Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 250:- kr

Tillägg söndagar: + 500:- kr  (motsvarar 2 timmar inkl. restid)

Tillägg storhelger: + 1 250:- kr  (motsvarar 4 timmar inkl. restid)


Som storhelger räknas följande helger inkl aftnar från kl 19: Nyår, Påsk, Kristi Himmelfärd, Pingst, Midsommar, Alla Helgona samt Jul.


Reseersättning och traktamente: se nedan.


Vikariat 1 månad eller längre: % av tjänst x årets månadslön 42 500 kr per månad + bilavtal.


Per 1 januari 2023 gäller följande priser:

Grundpris per förrättning 1400:- kr.


Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 300:- kr

Tillägg söndagar: + 500:- kr

Tillägg storhelger: + 1400:- kr


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras per 1 januari 2023 2,50/km

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.