Svenska kyrkanGudstjänster och förrättningar inom Svenska kyrkan: 

(Gäller endast ordinarie och planerade gudstjänstger/förrättningar)                                                              

Grundpris per förrättning 1 250:- kr. (motsvarar 2 timmar inkl. restid)


Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 250:- kr

Tillägg söndagar: + 500:- kr  (motsvarar 2 timmar inkl. restid)

Tillägg storhelger: + 1 250:- kr  (motsvarar 4 timmar inkl. restid)


Som storhelger räknas följande helger inkl aftnar från kl 19: Nyår, Påsk, Kristi Himmelfärd, Pingst, Midsommar, Alla Helgona samt Jul.


Reseersättning och traktamente: se nedan.


Vikariat 1 månad eller längre: % av tjänst x årets månadslön 42 500 kr per månad + bilavtal.


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 10% av drivmedels literpris per km ToR.. Jag har tyvärr inte längre råd att med den "vanliga" bilersättningen.

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.