Svenska kyrkanGudstjänster och förrättningar inom Svenska kyrkan: 

(Gäller endast ordinarie och planerade gudstjänstger/förrättningar)                                                              

Grundpris per förrättning 1 400:- kr. (motsvarar 2 timmar inkl. restid)


Tillägg OB-tid vardagar - lördagar: + 350:- kr

Tillägg söndagar: + 600:- kr

Tillägg storhelger: + 1400:- kr

Vikariat 1 månad eller längre: % av tjänst x årets månadslön 45 500 kr per månad + bilavtal.


Som storhelger räknas följande helger inkl aftnar från kl 19: Nyår, Påsk, Kristi Himmelfärd, Pingst, Midsommar, Alla Helgona samt Jul. Söndagen 1:a advent räknas också som storhelg beroende på den ökade arbetsmängden vid den dagens gudstjänster


Reseersättning och traktamente: se nedan.


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 4,30/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras per 1 januari 2023 2,50/km

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.