Övriga gudstjänster/förrättningarGudstjänster och förrättningar i övrigt:


Grundpris per tillfälle: 2 500 kr oavsett klockslag

Storhelg: efter överenskommelse


Tillägg: övning och komp av solist; + 750 kr

Tillägg: solouppgifter som ej ingår i standardrepertoaren (Lux AEterna) + 1 000 kr


Resor och traktamente: se nedan. Restid debiteras med 300 kr per påbörjat timme ToR


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 4,30/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras per 1 januari 2023 2,50/km

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.