Övriga gudstjänster/förrättningar



Gudstjänster och förrättningar i övrigt:


Grundpris per tillfälle: 2 000 kr oavsett klockslag

Storhelg: efter överenskommelse


Tillägg: övning och komp av solist; + 500 kr

Tillägg: solouppgifter som ej ingår i standardrepertoaren (Lux AEterna) + 1 000 kr


Resor och traktamente: se nedan. Restid debiteras med 200 kr per påbörjat timme ToR


För resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 10% av drivmedels literpris per km ToR.. Jag har tyvärr inte längre råd att med den "vanliga" bilersättningen.

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.