Övriga gudstjänster/förrättningarGudstjänster och förrättningar i övrigt:


Grundpris per tillfälle: 2 000 kr oavsett klockslag

Storhelg: efter överenskommelse


Tillägg: övning och komp av solist; + 500 kr

Tillägg: solouppgifter som ej ingår i standardrepertoaren (Lux AEterna) + 1 000 kr


Resor och traktamente: se nedan. Restid debiteras med 200 kr per påbörjat timme ToRFör resor mellan tjänstgöringsställen gäller bilavtal med sek 3,40/km. För resor från bostaden till tjänstestället debiteras 1,85/km ToR

Traktamente tillkommer vid resor där jag inte kan komma hem samma dag. Hotell betalas av beställaren och skall vara minst 3-stjärnigt.